בית ספר גרץ - אד"ם הכהן 5 / פרויקט הקמת כיתות לימוד ואולם ספורט

תכנון: ארדיטי גולדשמיט בן נעים אדריכלים






יולי 2015