פרויקט אחימאיר 1 פינת בן יוסף

תא/עא/3969
תכנון: ישר אדריכלים
אדריכלות נוף: ז"ק רייכר אדריכלות נוף