אלנבי 104

בית הגב' רחל טוב מיסה 1934
אדריכל: יהודה מגידוביץיוני 2015