בית הכנסת הגדול - אלנבי 110

אדריכל מקורי: יהודה מגידוביץ, 1924
אדריכל שלב ב': אריה אלחנני, 1969