פרויקט מתחם אמבסדור

תא/ 3641/ מח 
תכנון התב"ע: ישראל גודוביץ אדריכלים, צבי גבאי אדריכלים
תכנון מפורט: קו מתאם אדריכלים
מיקום: אלנבי 2-10, הירקון 43-45, יונה הנביא 1-9, הרברט סמואל 56-58
שטח המתחם: 4.597 דונם


הדמיה: קו מתאר אדריכלים