אלנבי 25 / פינסקר 1 / בן יהודה 2

צומת מוגרבי
 בעבר פעל במקום קולנוע מוגרבי | אדריכל: יוסף ברלין


כרונולוגיה וכתבות:
 

1989 נהרס המבנה. המגרש הפנוי משמש כחניון
1986 נשרף המבנה ונגרם לו נזק בלתי הפיך

1930 נחנך המבנה

1928 תוכנן המבנה ע"י אדריכל  יוסף ברלין