אלנבי 89 - בית כנסת מושב זקנים 1928

בניין לשימור, סיגנון מיוחד


מאי 2015