כיכר מגן דוד

מפגש הרחובות אלנבי, קינג ג'ורג', שינקין, נחלת בנימין והכרמל

יולי 2018


אפריל 2019סמוך לכיכר מגן דוד עתידות לקום תחנות של:כתבות:


יולי 2018

מאי 2018