פרויקט אלתרמן 14-16

פרטים נוספים: http://www.magneziurban.co.il/