פרויקט עמוס 7-9

תכנון: בר אוריין אדריכליםכתבות:

14/01/2015    מגרש ב־40.5 מ'