פרויקט אנטוקולסקי 8

יזמים:  י.ח גרינברג יזמות
תכנון: אלון ניסים אדריכלות