פרויקט אנטוקולסקי 11

יזמים:  י.ח גרינברג יזמות
אדריכלות: VNT אדריכלות