ארלוזורוב 93 - בית ההסתדרות הכללית וגינת ההסתדרות

גן ההסתדרות, אוקטובר 2020

שביל תנועות הנוער

תחנה1

תחננה 2

תחנה 3

תחנה 4

תחנה 5

תחנה 6

תחנה 7

תחנה 8

תחנה 9

תחנה 10

תחנה 11