פרויטק ערבי נחל 6

יזמים: חברת יעקבי
תכנון: לוטן אדריכלים
אדריכלית אחראית: רונה לוטן
הדמיות: איידרופר
פיתוח שטח: אדר' דדי גולן