פרויקט עבודת ישראל 10

תכנון: א.פורסאן אדריכלים
קונסטרוקטור: יוסף בלס