פרויקט איילת השחר 5

תכנון: אדריכל אריה קוץ
קונסטרוקטור: שטיינברג חיים
שיווק בלעדי: רוזיו נכסים
הדמיות:  Sharpen