פרויקט בעל העקידה 5

תכנון:  תאם אדריכלות (אסף אשרוב ואשר אהרוני)
יזם: JD ייזמות ופיתוחהדמייה: תאם אדריכלות