בלפור 14 - בית הבריאות ע"ש שטראוס

אדריכל: בנימין חייקין
שנת חניכה: 1930


בית שטראוס,בלפור 14כתבות: