בלפור 14 - בית הבריאות ע"ש שטראוס

אדריכל: בנימין חייקין
שנת חניכה: 1930






בית שטראוס,בלפור 14



כתבות: