פרויקט בלפור 23

תכנון: גל פלג אדריכליםהדמיה: גל פלג אדריכלים