פרויקט בר גיורא 17

תכנון: מסטר גל אדריכלים
קונסטרוקטור: יעקב גוטמן