בר הופמן 11 / אוארבך 7 / הרבי מבכרך 34

בית ברייש ובית פרידל
אדריכלות ושימור: אמנון בר אור - טל גזית אדריכלים
קונסטרוקטור: יעקב גוטמן אדריכלים


מאי 2019


ינואר 2019

חזית דרומית/מזרחיב לכיוון רחוב הרבי מבכרך | ספטמבר 2018אוגוסט 2017

ספטמבר 2018

מאי 2018

אוקטובר 2017
אפריל 2015