בר הופמן 11 / אוארבך 7

בית ברייש ובית פרידל
אדריכלות ושימור: אמנון בר אור - טל גזית אדריכלים
קונסטרוקטור: יעקב גוטמן אדריכלים


אוגוסט 2017

מאי 2018

אוקטובר 2017
אפריל 2015