רחוב ברנט

רחוב ברנט, מאי 2019


כתבות:

17/12/2015    כתבהניהול ופיקוח: אינג' מ.יוקלה מהנדסים
אדריכלות: יונה יחיעם אדריכלים
קבלן מבצע: א.מ הבונה במרכז בע"מ