פרויקט בית מלון - ברנט 1,3 / שמרלינג 2,4 / המרד

תכנון: פיצו קדם אדריכלים
קונסטרוקטור: יגאל סייג
יזמים:  קי.ג'י. השקעותכתבות: