בזל 35 / השל"ה 2 - מגדל בזל

פרויקט הוספת מרפסות שמש למגדל בזל , 2016
תכנון: דרור אדריכליםשלט פרויקט בניית מרפסות, נובמבר 2016כתבות:אוקטובר 2010

Comments