פרויקט בית קלקא

תא/3869
מיקום: מנחם בגין 116-124, רחוב הנצי"ב 33-43, רחוב יוסף קארו 5-9 (שכונת מונטיפיורי)
שטח התכנית: 5.833 דונם
תכנון: מייזליץ כסיף אדריכלים
יזם: הכשרת היישובהדמיות: מייזליץ כסיף אדריכלים