רחוב בית הלל
1

3

5

7

9


15


21

23

25
קבלן: רם עד כקבלן 
אדריכל: בני מוכלו
מזמין: קבוצת רכישה בית הלל 25


27 
מס' יח"ד: 34
קבלן: רם עד כקבלן 
אדריכל:רועי פישר
המזמין: סלאור בע"מ

29

31

33
2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28


32

34