פרויקט בית יוסף 17-21

תא/ מק/ 4107
תכנון: קימל אשכולות אדריכלים