רחוב בן שפרוט

גבעת המורה


1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21


ז'בוטינסקיגבעת המורה


4-20    בית ספר גמנסיה הרצליה


ז'בוטינסקי