פרויקט מגדל הגימנסיה

אדריכלות: ישר אדריכלים
יזמים:  אקרו גרופקנדה ישראל, TERRA

כתבות:

31/01/2019    כתבה

16/06/2016    2 דירות ב־17 מ'

21/11/2012    תביעה
17/10/2012    תביעה

12/01/2011    תביעה

25/02/2010    כתבה

24/02/2010    מגרש ב-305 מ'
15/02/2010    מגרש למכרז

יולי 2015, מבט מרחוב רמז
מאי 2015מאי 2015