פרויקט בן יהודה 185

אדריכלות שימור ותוספת: רובין אדרכיליםאפריל 2018