פרויקט בן יהודה 216

אדריכל שימור ותוספת: אמנון בר אור אדריכלים
ניהול ופיקוח: http://www.edifice.co.il/הדמייה: אמנון בר אור אדריכלים
אפריל 2015