פרויקט מנדלי 7 / בן יהודה 57

יזמים: חברת א.אדלר נכסים בע"מ


אוקטובר 2016אפריל 2014