שדרות בן ציון

אורך: 350 מ'
נטעו בשנת 1932
שוקמו בשנת 2000 בתכנון האדריכל גדעון שריגשדרות בן ציון2

4

6

8