מגדל המוזיאון - ברקוביץ 4

יזמים: חברת הביטח מגדל וחברת מליבו
תכנון: אדריכל צבי גבאי
שנת איכלוס: 2005
מס' קומות 24






מאי 2015