רחוב ביאליק

מאי 2015


כתבות:

 
 
3 ח.ברין - מבנה לשימור
 
עוזרמן - מבנה לשימור
 
7
 
9    יעקב גראוס - מבנה לשימור (הגבלות מחמירות)
 
 
 
15 דינה שושנה גולדברג - מבנה לשימור
 
17 ירחובסקי - מבנה לשימור
 
19 חוה שפירה (בית כנסת) - מבנה לשימור (הגבלות מחמירות)
 
21
 
אידלסון

 
23 / אידלסון 32 לאודר - מבנה לשימור (הגבלות מחמירות)
 
25 פרויקט ביאליק 25 - מבנה לשימור
 
בית העיר - מוזיאון לתולדות העיר תל אביב - מבנה לשימור (הגבלות מחמירות)
 
 
2
 
4
 
6 ל.גולדין - מבנה לשימור
 
8 מבנה לשימור
 
10 מבנה לשימור (הגבלות מחמירות)
 
 
14 בית ראובן - מבנה לשימור
 
16 איסר כהן - מבנה לשימור
 
18 פלדמן - מבנה לשימור (הגבלות מחמירות)
ביאליק 18 במיני ישראל
 
20
 
22 בית ביאליק - מבנה לשימור (הגבלות מחמירות)
 
24    מאי 2015
 
אדריכלות: נילי פורטוגלי
מבנה לשימור
 
28 מבנה לשימור
 

זלמן שניאור