בית העיר - ביאליק 27

בעבר: מלון סקורה (של אברהם סקורה) ובית העירייה
אדריכל מקורי: משה צ'רנר, 1925
אדריכלי השימור והתוספת: מאירה קובלסקי, צבי אפרת
אדריכלי פנים: מאירה קובלסקי, צבי אפרת ודן חסון
פרוגרמה: איילת ביתן שלונסקי
שיחזור חדר מאיר דיזנגוף: ד"ר דורון לוריאפברואר 2017

מאי 2015

לשכת ראש העיר, בית העירייה ברחוב ביאליק | אוקטובר 2017נובמבר 2015יולי 2015

אוהבים בתל אביב-יפו

חזית אחורית


נובמבר 2015