פרויקט Appeal by Dori - בני אפרים 274-278 (צומת הפיל)הדמיית הפרויקט: בר אוריין אדריכלים