פרויקט בורוכוב 9 / פרץ חיות 20 - בית שמולביץ

תכנון: ענת גיא אדריכלים | אדריכלית שימור: נורית לשם
קונסטרוקטור: יובל אכברט


יוני 2017כתבות:

יוני 2016