פרויקט בורוכוב 9 / פרץ חיות 20 - בית שמולביץ

תכנון: ענת גיא אדריכלים
קונסטרוקטור: יובל אכברט


כתבות: