פרויקט ברנר 4+6

תא/מק/4353
תכנון: ליר אדריכלים
שטח התכנית: 1.158 דונם