שדרות ח"ן

נטעו ב-1930
שוקמו ב-2000 בתכנון האדריכל גדעון שריג
שדרות חן פינת רחוב הנביאים
אדריכל שימור: בר אוריין