שדרות ח"ן

נטעו ב-1930
שוקמו ב-2000 בתכנון האדריכל גדעון שריג


כתבות:


16/02/2016    דירה בשדרה

05/09/2014    3 ח' ב–4.35 מ'


שדרות חן פינת רחוב הנביאים
אדריכל שימור: בר אוריין

2

4

6

פרויקט שדרות ח"ן 8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36


40

42

44

46

48

50

52

54