רחוב צ'לנוב

כתבות:מנחם בגין


2

4


הגדוד העברי

י.ל.פרץ


12

14


לוינסקי


16

18


מטלון22


וולפסון26

28


הקונגרס


30

32


ידידיה פרנקל


34

36


מסילת העולים


38

40

42

44

46

48

50


דרך שלמה (סלמה)
מנחם בגין


1

3


הגדוד העברי


5

7


י.ל.פרץ


פרויקט צ'לנוב 9

11


לוינסקי


13

15


מטלון


17

19

21

23


וולפסון


25

27

29

31


הקונגרס


33

35

37

39

41


שיבת ציון


43

45

47

49

53


דרך שלמה (סלמה)