רחוב דניאל
רחוב דניאל פינת הכובשים, מבט לכיוון מערבכתבות:

1    פרויקט HS10


3

5

7

דניאל 9

11

13


17

19

21

23

25

27

29

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28הוספת שביל אופניים ברחוב דניאל, יוני 2020