רחוב דניאל
רחוב דניאל פינת הכובשים, מבט לכיוון מערב

פרויקט HS10