פרויקט מתחם ניבה

תא/3419
תכנון: י.גולדנברג מ.בוכמן אדריכלים
מיקום: יפו 23-37, נחלת בנימין 70-72, גת רימון 6-18
שטח התכנית:  6.845 דונם


פרטים נוספים: מתחם המסילה