פרויקט דגניה 3

תכנון: אורית מילבואר אדריכלים
קונסטרקציה: דורון טואג


יולי 2018שלט הפרויקט, דצמבר 2016

יולי 2018