פרויקט דגניה 3

תכנון: אורית מילבואר אדריכלים
קונסטרקציה: דורון טואג






דצמבר 2016