פרויקט דגניה 3

תכנון: אורית מילבואר אדריכלים
קונסטרקציה: דורון טואג


דצמבר 2016