פרויקט דגניה 15

תכנון: קימל אשכולות אדריכלות
ספטמבר 2015מרץ 2015