פרויקט דגניה 15

תכנון: קימל אשכולות אדריכלות








ספטמבר 2015



מרץ 2015