פרויקט דיזנגוף 126

תכנון: קו מתאר בע"מ
קונסטרוקטור: מייל שאול

הדמיית פרויקט דיזנגוף 126