דיזנגוף 200 - בית המהנדס
גינה ורטיקלית, נובמבר 2017