פרויקט בית צעירות מזרחי - מרכז עירוני קהילתי דב הוז / אשכול גנים

אדריכל מקורי: יעקב בן סירה
מיקום: דב הוז 16-18, פרוג 17-19נובמבר 2018

אשכול גנים דב הוז, אפריל 2016
אפריל 2015


כרונולוגיה וכתבות:


13/08/2014    המבנה ישופץ

22/12/2013    כתבה
22/07/2013    המבנה ישופץ
27/10/2011    בצלאל יקים שלוחה


1995 - 1999 פעלה במקום הנהלת רשת אמי"ת

1977 - 1993 פעלה במקום מכללת תלפיות למורות

1938    הוקם המבנה, בתכנות אדריכל יעקב בן סירה

פרטים נוספים: ויקיפדיה

יוני 2018

ספטמבר 2015

אוגוסט 2015

פברואר 2015