רחוב דובנוב

קפלן


2

4

6

8 מרכס מאירהוף לאמנות

10

12


שאול המלך


14

16

18

20

22


24

26


צייטלין


28

30

32


דוד המלך
קפלן


1

3


7


שאול המלך


9

11


השופטים


13

15

17

19


דוליצקי


21

23

25


מאנה


27

29


צייטלין


31

33

35


דוד המלך