רחוב אחד העם

כתבות:
1

3

5

7 בניין לשימור

9

11


15 פרויקט אחד העם 15
 
17

19

21

23    בית הכנסת הגדול


אלנבי


25    פרויקט אחד העם 25


29


יבנה


31

33

35

37

39

 
43


נחמני
47

49

51
בלפור


55

57

59

61

63

65

67

69

71

73

75

77

79

81